Kalender acties

Dochterdag Shoot – 25 september 2023 150 150 philly

Dochterdag Shoot – 25 september 2023

Op deze dag worden dochters door hun ouders extra in het zonnetje gezet. Ze worden extra verwend, krijgen extra aandacht en er wordt dankbaarheid voor hen geuit. Meisjes over heel de wereld hebben het niet altijd even makkelijk. In sommige culturen hebben vrouwen nog de status van tweederangsburger en krijgen meisjes een andere – veel minder vrije – opvoeding dan jongens. Van meisjes wordt vaak verwacht dat ze het huishouden runnen en niet tegenspreken. Lang niet overal kunnen meisjes naar school en studeren. Juist daarom is het zo belangrijk dat er een speciale dag is waarop meisjes op één komen. Een meisje heeft een speciale band met alle gezinsleden.

Waar komt Dochterdag vandaan?

Deze feestdag in het teken van dochters is in India ontstaan. Hij wordt in India gevierd op de laatste zondag van september. De dag is in het leven geroepen door Archies Limited en wel met een heel specifiek doel voor ogen: het idee dat in bepaalde delen van India bestaat dat dochters inferieur zijn aan zonen ontkrachten. Dochterdag is in het leven geroepen om bewustzijn te creëren voor de positie van de vrouw en dankbaarheid uit te spreken voor hun bestaan. Het streven van de dag is duidelijk: de onbalans tussen de seksen te herstellen. In Nederland is de positie van de vrouw gelukkig een stuk beter dan in India (al is die ook niet overal gelijk). Laat dat je er niet van weerhouden veel extra tijd door te brengen met je dochter of dochters. Natuurlijk mag je ook je zoon in de watten leggen: doe dat bijvoorbeeld de dag erna.

Dochterdag in het westen

In bepaalde westerse landen, waaronder Amerika, geldt nog steeds een bepaalde mate van genderongelijkheid. In de Verenigde Staten is seksisme op en buiten de werkvloer een groot probleem. Ook bestaat er een grote loonkloof tussen wat mannen en vrouwen verdienen. Die kloof bestaat ook in Nederland. National Daughter’s Day is een dag die ook in Amerika wordt gevierd. Ook hier staat de dag in het teken van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Het belang van dochters

Zonder dochters die opgroeien tot volwaardige vrouwen sterft de mensheid uit. Zo is het en niet anders. De mens heeft beide seksen nodig om zich voort te planten. Alleen vrouwen kunnen baren. Uiteraard kunnen vrouwen nog een heleboel meer. In landen overal ter wereld krijgen dochters veel verantwoordelijkheden: ze dragen zorg voor het huishouden en de jongere kinderen. Dochters groeien vaak uit tot de verzorgers van hun ouders als die ouder worden. Bovendien zijn vrouwen net zo goed in staat te leren en te presteren als jongens – vaak zijn ze zelfs nauwkeuriger, ijveriger en presteren ze gemiddeld beter op school. Dochterdag is dé dag bij uitstek waarop je al die positieve eigenschappen nog eens extra belicht. Breng op deze dag samen tijd door, doe spelletjes, praat met elkaar en luister naar elkaar.

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      Contact Us

      We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.